Kategoriarkiv: kurs

Endagskurs med fokus på kliniskt arbete i existentiell psykoterapi. I mötet med patienten är det viktigt att behandlaren inte är rädd för att bemöta patientens existentiella frågor. Inte sällan finns hos patienten en existentiell problematik som behöver tilltalas i patientmötet för att komma förbi symptom och skapa långsiktig hållbarhet. Dagen ger en intensiv kurs av de viktigaste momenten inom existentiell psykoterapi, där teori varvas med praktiska reflektionsövningar. Läs mer om kursen och skicka intresseanmälan här.

Under egen regi anordnar jag existentiella salonger då och då på min mottagning. Ibland kommer gästtalare. Vill du ta emot utskick om dessa, prenumerera på Insikts e-postutskick. Exempel på ämnen: Existens och musik Förundran Nuet Läs mer på Facebook-sidan

Jan Aronsson arbetar sedan ett par år som lärare i värdeteori vid tre program vid IFL Handelshögskolan (MBA, VIHS, CUPS). Programmen är skräddarsydda efter deltagarnas behov och ger en fundamental grund på temat ledarskap och värde. Deltagarna får en grundläggande föreläsning i värdeteori och därefter praktiska övningar som fokuserar på de egna värderingarna. Dessa identifieras och diskuteras kritiskt. En dags utbildning i värderingar ger ett nytt perspektiv på frågan om vad värderingar är och vad som gör mina värderingar riktiga. Trots allt är det våra värderingar som ligger till grund för hur vi väljer. Och hur kan vi säga att vi fattar rationella beslut om vi saknar kännedom om grundvalen för dessa värderingar? Den filosofiska värdeteorin öppnar nya och hissnande perspektiv på frågor som är fundamentalt viktiga för oss alla.

3/5