resurser

Insiktsterapi – en terapi för livet

Vem är du som klient och vad har just nu för unika behov? Vi arbetar med effektiva terapeutiska metoder som är insiktsbaserade. Det betyder att vi hjälper dig att komma fram till klarhet om hur du vill leva ditt liv och vad som ska forma och styra ditt liv. Detta sker genom en balanserad optimal terapi som blandar stöd och lyssnade med milda konfrontationer och tid för eftertanke och reflektion. En hel del av det terapeutiska utvecklingsarbetet gör du på egen hand utanför rummet. I dina egna relationer och i ditt eget liv. Det viktiga är alltid att omsätta insikter i det verkliga livet. Därefter återkopplas detta i rummet. Allt syftar till att du ska komma till insikt. Om ditt liv. Och hur du vill leva detta liv som du har framför dig. 

Du som klient får en aktiv och engagerad kompetent terapeut med bred och lång erfarenhet av att arbeta med människor. Men en terapeutisk relation består av två parter och vi garanterar att vi gör 100% av vår del, resten är upp till dig, alltså du har ansvar för den andra halvan. För ett lyckat utfall av terapin behöver du som klient därför vara engagerad och ta den på allvar. Men lugn, du kommer få vägledning i hur arbetet går till. 

Det är vanligt att efter en relativt kort tid upplever man som klient symptomlindring. Vi ser detta enbart som ett första steg på en långsiktig väg att komma till fundamental insikt om dig själv och ditt liv. Vi arbetar både med korta och långa mål. Vi rekommenderar baserat på vår erfarenhet att se den enskilda terapin som ett första steg till att därefter gå in i en samtalsgrupp. Grupper är en mycket potent men underskattad form av terapi som kan ge en utveckling som det enskilda samtalet inte förmår. Gruppen har därför en betydande potential.  Hur långt du vill gå avgör du givetvis själv. Men vi anser att utveckling bör ses i ett livsperspektiv. Du kommer därför efter en avslutad samtalsserie få erbjudande om uppföljning och check up.