Existentiella salonger

Under egen regi anordnar jag existentiella salonger då och då på min mottagning. Ibland kommer gästtalare. Vill du ta emot utskick om dessa, prenumerera på Insikts e-postutskick.

Exempel på ämnen:

  • Existens och musik
  • Förundran
  • Nuet

Läs mer på Facebook-sidan