Utbildning om värderingar på IFL Handelshögskolan

Utbildning om värderingar på IFL Handelshögskolan

Jan Aronsson arbetar sedan ett par år som lärare i värdeteori vid tre program vid IFL Handelshögskolan (MBA, VIHS, CUPS). Programmen är skräddarsydda efter deltagarnas behov och ger en fundamental grund på temat ledarskap och värde.

Deltagarna får en grundläggande föreläsning i värdeteori och därefter praktiska övningar som fokuserar på de egna värderingarna. Dessa identifieras och diskuteras kritiskt. En dags utbildning i värderingar ger ett nytt perspektiv på frågan om vad värderingar är och vad som gör mina värderingar riktiga. Trots allt är det våra värderingar som ligger till grund för hur vi väljer. Och hur kan vi säga att vi fattar rationella beslut om vi saknar kännedom om grundvalen för dessa värderingar? Den filosofiska värdeteorin öppnar nya och hissnande perspektiv på frågor som är fundamentalt viktiga för oss alla.