existentiella salonger

Kommande salong 21 september 19:00 – 21:00

Temat för kommande salong är hopp?

Finns det anledning att känna hopp? Är det ett svar som beror på var och ens livsomständigheter? 

Att ha en optimistisk och positiv syn på livet kan innebära emotionella och mentala fördelar för välbefinnande och psykisk hälsa. Det kan utgöra en buffert mot stress och de motgångar som ett “vanligt” liv innehåller. 

Samtidigt menar en del att man slutat känna hopp. Det är orealistiskt att tro att exempelvis mänskligheten skulle klara av klimathotet. Andra pekar på de krig och den geopoltiska osäkerhet som råder i världen. Allt sammantaget kan det såklart läggas sordin på det egna privata livet och ge en känsla av hopplöshet. En del menar att människor framlever sina liv i tyst desperation. Så finns det några goda skäl som talar för hopp och som både är realistiska och välgrundade? Trots allt elände man kan läsa om i media? 

Hur är det med det egna livet helt oberoende av världens tillstånd? På ett psykologiskt plan verkar en del skydda sig genom att undvika att känna hopp. Eller helt enkelt mår så dåligt och ser så dystert på det egna livet att det inte finns utrymme för hopp.

Svaret på ovan frågor är existentiellt och metafysiskt i den meningen att det är en fråga om hur världen är beskaffad och vad en människa är. Denna afton ska vi utforska hoppets natur och se om det finns trots allt goda skäl till hopp!

Anmäl dig genom att swisha 300 kr till 0709-244060. Skriv “salong 21/9” och ditt fullständiga namn i meddelandefältet.