Jan Aronsson

Jan AronssonJag heter Jan Aronsson och det är jag som har grundat och driver Insikt. Insikt arbetar i ett nätverk av olika kompetenser som jag tar in allt efter behov.

Min tid delas mellan att jobba som existentiell psykoterapeut och som konsult, lärare och rådgivare på företag och organisationer.

Jag tar emot enskilda personer som vill gå i existentiell terapi samt grupper och par. Jag erbjuder även handledning för terapeuter och vårdpersonal samt ledarstöd/coaching för företagare.

Jag är legitimerad existentiell psykoterapeut. Detta innebär att själva inriktningen på psykoterapeutexamen (steg 2) vid LiU var formellt existentiell. Få personer i Sverige har denna form av legitimation. Av dessa legitimerade existentiella psykoterapeuter är jag nog den enda som har magisterexamen i filosofi. Detta har gjort mig naturligt inriktad och profilerad mot existentiell filosofi – en dynamisk och levande filosofi som hjälper oss att leva bättre liv.

I början av min bana som terapeut (1994) var jag psykodynamiskt inriktad för att under årens lopp tillägna mig både analytisk och kognitiv terapi, filosofisk terapi för att landa i den existentiella psykoterapin. Jag är även handledare och lärare i psykoterapi.

Grunden i allt arbete jag genomför oavsett om det är i enskilda samtal, i konsultrollen eller som handledare/lärare, är alltid att göra den abstrakta och teoretiska filosofin tillgänglig till nytta och glädje för våra vardagliga liv. Det gäller att föra ner det hela på ett jordnära plan och koppla det till den egna verkligheten. Min ambition har från starten varit att skapa en brygga mellan den abstrakta filosofin och våra vardagliga liv. Och det har fungerat bra, tycker jag. Jag är ute och talar en hel del i olika sammanhang. Temat är alltid filosofiska och existentiella perspektiv på våra liv som exempelvis värderingar och hur vi väljer vår framtid.

Eftersom jag har lång erfarenhet av att praktiskt och konkret jobba med filosofin som verktyg är det naturligt för mig att rikta in mitt arbete som existentiell terapeut på livsfilosofiska frågor. Frågorna om hur vi bör leva resten av våra liv, frågor om grundvalen för ens existens. Frihet, val, mening och ansvar för hur vi riktar oss i våra liv är alltid närvarande och angelägna. Om vi mår dåligt behöver man undersöka i detalj hur man lever och sätta detta i konkret samband med de existentiella frågorna. Frågan om hur man lever och vad man gör med sitt liv, vad man vill med sitt liv och hur det levs idag och hur det kan levas i framtiden är ständigt närvarande som tema i min existentiella praktik. Jag jobbar med fundamental analys av klientens liv och hur denne lever. Det innebär att jag inte är symptominriktad som terapeut. Vill man “bota” ett enskilt besvär och inte är beredd att granska sin livsföring i stort är det bättre att söka en annan terapiform. Det gäller att man är motiverad att verkligen vilja ta tag i ens livsfrågor på ett djupare plan.


 

Så man kan säga att jag är en samtalspart när man drabbats av livet på något sätt och har behov av att söka sig fram till en ny livsinriktning och ett rikare liv. Om man bestämt sig för att man vill ha ett meningsfullt liv, givet de personliga begränsningar som vi alla har.

– Ekonomexamen från Stockholms universitet

– Magisterexamen i praktisk filosofi från Linköping universitet

– Psykoterapeutexamen från Linköping universitet

– Legitimation som existentiell psykoterapeut från Socialstyrelsen

– Handledar- och lärarutbildad vid Linköping universitet

-Gruppanalytisk utbildning vid Gruppanalytiska Institutet


 

Jag arbetade som affärs- och skattekonsult i eget företag fram till 1992 då jag bytte yrke. Livet inom finansvärlden kändes alltför torftigt. Efter studier i filosofi och jungiansk psykologi började jag som steg 1 terapeut 1994 under psykodynamisk handledning. Efter 4 år fick jag idén att starta en privatfilosofisk praktik vilket skedde 1998. Idén var att tillämpa filosofi i människors verkliga liv. Längre fram kom jag i kontakt med prof. Emmy van Deurzen och docent Dan Stiwne, företrädare för den existentiella terapin. Den existentiella terapin bygger på filosofi, därför var det en naturlig utveckling att bli leg. existentiell psykoterapeut. Mina idéer om att tillämpa filosofin praktiskt 1998 är idag väl beprövade och jag vet att de fungerar väl. Det känns spännande att möta framtiden och människor med alla dessa erfarenheter och se vilka värden som kan skapas.


 

Du kan anlita mig för bland annat:
Värdegrundsarbete för företag och organisationer.
Ledarskapsutveckling genom personlig utveckling.
Coachning för medarbetare, ledningsgrupper och chefer.
Existentiell terapi och handledningsuppdrag.

Jag har grundat och driver Insikt. Basen i min verksamhet är att utveckla människor. Jag är både leg existentiell psykoterapeut/handledare, filosof och ekonom. Jag har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med utvecklings- och förändringsarbete, i ledningsgrupper, vårdorganisationer etc och arbetar även som utbildare/föreläsare. Jag har tagit emot privatklienter i terapi sedan 1994.