Existentiella perspektiv i klinisk tillämpning: 13 september 2014

Endagskurs med fokus på kliniskt arbete i existentiell psykoterapi. I mötet med patienten är det viktigt att behandlaren inte är rädd för att bemöta patientens existentiella frågor. Inte sällan finns hos patienten en existentiell problematik som behöver tilltalas i patientmötet Läs hela inlägget

Existentiella salonger

Under egen regi anordnar jag existentiella salonger då och då på min mottagning. Ibland kommer gästtalare. Vill du ta emot utskick om dessa, prenumerera på Insikts e-postutskick. Exempel på ämnen: Existens och musik Förundran Nuet Läs mer på Facebook-sidan