Filosofiska salonger

Filosofiska salonger

HÄMND 20 nov 2013 kl 18 00 på Stadsbiblioteket, Sveavägen.

En onsdag i månaden anordnar Filosofigruppen Sherpa, där jag ingår, i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek, filosofiska gruppsamtal.

Efter en kort introduktion förs utforskande och reflekterande samtal kring livets stora frågor. Samtalen leds av filosofer från Filosofigruppen Sherpa.

Exempel på ämnen:

  • Kärlek
  • Pengar
  • Gud
  • Djuren och människan
  • Klimatfrågan och framtida människor
  • Hypotetiskt tänkande

Läs mer på Filosofigruppen Sherpas hemsida