På gång hösten 2013

På gång hösten 2013

Förutom arbetet med klienter och ett par handledningsgrupper så bjuder hösten på några spännande utbildningsinsatser:

Utbildningen av steg 1 terapeuter i Nyköping i existentiell terapi. Den enda kognitiva utbildningen i Sverige som har existentiell terapi sägs det.

Jag kommer hålla i ett moment “existentiella perspektiv på psykosomatik” på kursen i psykosomatik vid Karolinska Institutet i Huddinge. Psykosomatik är extremt intressant ur existentiell synvinkel.

Det blir även debut på Socialhögskolan där temat givetivs är hur man kan arbeta med existentiella idéer inom socialvården. Roligt om intresset för existentiella frågor får fäste hos blivande socialarbetare.

Vårt 3-åriga projekt Livskompetens på Spinalisstiftelsen/Rehab Station Stockholm fortsätter på sitt 3:e och sista år. Under oktober kommer vi presentera projektet vid Umeå universitet under ledning av professor Richard Levi.

Kurserna vid IFL Handelshögskolan fortsätter utforskandet av värderingar och ledarskap.

Ett antal träffar blir det även med chefsnätverk tillsammans med Kompetensforum.

Vid LiU skriver jag ett arbete som handlar om Närvaro som aktiv handledarintervention. Detta ska presenteras på kommande psykoterapimässa.