Existentiell kompetensutveckling på KI

Existentiell kompetensutveckling på KI

Under ett års tid har personalen på Rehab Station Stockholm utbildats i klinisk filosofi och existentiella perspektiv på vårdarbetet.

I en broschyr från Karolinska Institutet/sektionen för neurorehabilitering skriver klinisk chef Rikard Levi om projektet Klinisk filosofi och neurorehabilitering:

“Neurologiska sjukdomar och trauma mot nervsystemet leder ofta till påtaglig och permanent funktionsstörning. En sådan livshändelse som att drabbas av neurologisk skada eller diagnosticeras med en kronisk neurologisk sjukdom utgör ett existentiellt hot som måste hanteras. Detta är inte uppenbarligen en uppgift för psykiatrin eller för klinisk psykologi, eftersom många dylika reaktioner inte är att betrakta som uttryck för psykisk sjukdom. Detta projekt syftar till att undersöka om filosofiska metoder för rådgivning kan utgöra ett värdefullt inslag i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet.”

Jan Aronsson har arbetat som handledare och lärare samt rådgivare under projektet Livskompetens. Projektet pågår 3 år och finansieras av arvsfonden.