Blogg

Existentiella samtal som läkande samtal 1.0 (utkast till kommande antologi) Jan Aronsson  Introduktion och syfte I denna text är min ambition att dela några insikter och erfarenheter under temat läkande samtal. För att vara mer precis kommer min behandling av temat ha sin utgångspunkt i existentiell filosofi. Jag betraktar existentiell filosofi som en precisering av det vidare begreppet filosofi. Den existentiella filosofin, som jag ser det, har sitt fokus på den mänskliga situationen. Vad är en människa? Vad (om någon) är meningen med människans liv? Vilka är villkoren för den mänskliga existensen? Hur ser det goda mänskliga livet ut? Hur ser det goda mänskliga samtalet ut? Hur är det läkande mänskliga samtalet beskaffat? Denna typ av frågor är metafysiska i den bemärkelsen att de aldrig kan få ett slutgiltigt svar samtidigt som människan är dömd att på något sätt förhålla sig till den mänskliga existensens grundfrågor. Även om man är…

Läs mer

Från och med den 25 maj 2018 kommer hela EU ha en ny gemensam lag om behandling av persondata, den så kallade dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. Mycket i den nya lagen är likt den tidigare Personuppgiftslagen, men kraven på hur företag får hantera dina personuppgifter har skärpts. Med anledning av GDPR vill vi informera dig om följande: Lämnar du din e-postadress med syfte att ta kontakt med Insikt för någon av våra tjänster eller lämnar du ditt telefonnummer, din postadress för att göra en bokning av samtal eller annan tjänst, så uppfattar vi det som att du samtycker till att vi hanterar och lagrar dessa uppgifter. Den personal som arbetar på Insikt följer de regler som finns för legitimerad personal. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Insikt har tydliga riktlinjer för hur…

Läs mer

Det känns som att det är dags för det årliga blogginlägget. Det sägs att man ska skriva på sin blogg regelbundet..detta sista var en släng av självironi. Hursomhelst, det är söndagmorgon. En vacker tidig stilla solig morgon. Mitt i juli. Jag står inför sista veckans arbete innan det blir sommarvila. Sista klienten hade jag för någon vecka sedan. Därefter pappersarbete. Bokslut, uppdatera löpande redovisning. Men även summering. Eftertankar. När det stillnar och tankarna stiger upp till ytan. Denna hälsning går i sommareldens tecken. Vi var ute med båten igår. Gjorde upp en värmande liten eld. Jag älskar att tomstirra in i elden. Låta tystnaden lägga sig. Försjunka i Varat. Elden har sedan urminnes tider varit något människor har samlats kring. Det för mina tankar till gruppen. Under lång tid har jag varit kritisk till gruppterapi och grupper. Jag har intuitivt värjt mig mot olika hot som social konformism som kan…

Läs mer

3/13