GDPR

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 kommer hela EU ha en ny gemensam lag om behandling av persondata, den så kallade dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. Mycket i den nya lagen är likt den tidigare Personuppgiftslagen, men kraven på hur företag får hantera dina personuppgifter har skärpts.

Med anledning av GDPR vill vi informera dig om följande:

  • Lämnar du din e-postadress med syfte att ta kontakt med Insikt för någon av våra tjänster eller lämnar du ditt telefonnummer, din postadress för att göra en bokning av samtal eller annan tjänst, så uppfattar vi det som att du samtycker till att vi hanterar och lagrar dessa uppgifter.
  • Den personal som arbetar på Insikt följer de regler som finns för legitimerad personal. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Insikt har tydliga riktlinjer för hur vi sparar personuppgifter samt hur vi använder oss av dem.
  • Insikt kommer aldrig att dela med sig av eller sälja dina personuppgifter till en extern part.
  • Du kan närsomhelst på egen hand avsluta en prenumeration på vårt nyhetsbrev.
  • Vill du bli borttagen ur våra adressregister eller få information kring hur dina personuppgifter lagras är du varmt välkommen att mejla jan.aronsson@insikt.nu med dina frågor.