värdegrundsarbete

De problem som företag upplever och tampas med kan många gånger härledas till värdegrunden eller bristen på en tydlig och väl genomarbetad värdegrund. Insikt hjälper företag att utveckla och identifiera de värderingar som ligger till grund för hela verksamheten.

Värderingsarbete i organisationen är mycket effektivt för att uppnå det som alla företag vill: tydlig ledning och inriktning, arbetslust och motiverade medarbetare. Värderingarna är det grundläggande kittet som håller allt samman. Men det gäller att göra det på rätt sätt. De flesta saknar insikter och kunskaper om värdearbete i praktiken. För att lyckas med värdegrundsarbete krävs att man fattar tänket och det kan i början vara besvärligt, men när det väl sker så ger det rik utdelning. Forskningen har visat att organisationer som är genuint och medvetet värdegrundsbaserade är mer framgångsrika.

Den arbetsmodell som Insikt följer för värdearbete är resultatet av flera år av erfarenheter ute på företag och organisationer. Enkelt sagt handlar det om att identifiera, förändra och sjösätta.

När man väl har identifierat den värdegrund som ska gälla hjälper Insikt till med att handleda ledningsgruppen för att praktiskt omsätta värdegrunden och integrera den i kulturen. Målet är att lära ledningen att tänka i värdemässiga perspektiv. Detta är poängen med värdegrundsarbete: man lär sig att tänka i ett speciellt perspektiv som är annorlunda men garanterar att man når de värden man vill skapa med sin verksamhet.


[si-contact-form form=’2′]