human resources

HR – stresshantering, samtalsstöd och utveckling


Insikt erbjuder ett unikt sätt att lära sig hantera stress och den ohälsa som följer av stress. Metoden bygger på existentiella perspektiv och idéer kring stressrelaterade tillstånd.

Denna tjänst riktar sig till medarbetare som behöver hantera ett negativt stresstillstånd oavsett var på skalan man befinner sig som lätt stressad eller s k utbränd och sjukskriven.

Flera situationer kan dyka upp inom ramen för arbetet där man kan behöva tala med en legitimerad existentiell psykoterapeut. Insikt erbjuder ett generellt samtalsstöd för alla typer av personalgrupper som upplever behov under en tid av speciellt stöd och support.

Det kan även finnas behov av utvecklingssamtal som handlar om inriktning i arbetet, motivation och att finna en väg framåt.


[si-contact-form form=’2′]