introduktion till existentiella filosofer

Kierkegaard, Sartre, Buber, Jaspers, Nietzsche, Levinas är exempel på filosofer som alla har utvecklat spännande och rika filosofier. Detta föredrag ger introduktioner till deras tankevärld.


[si-contact-form form=’2′]