Organisationer

Vi erbjuder handledning och utbildning för personal. Exempelvis utbildningshandledning av blivande psykologer och psykoterapeuter som en obligatorisk del av den utbildningen man går. Vi ger även handledning i grupp till enheter på arbetsplatser, exempelvis inom social verksamhet eller vård. Exempel på vanliga handledningsuppdrag är handledning för personal inom socialtjänsten eller på sjukhus eller publika privata vårdföretag. 

Vi har erfarenhet av att jobba med handledning av personal som kommer i kontakt med de “stora frågorna” om liv och död och som önskar utveckla en kompetens, vana och färdighet att själv kunna hantera dessa frågor på ett mer insiktsfullt sätt. 

Vi ger även stimulerande föredrag och utbildningar till hela eller delar av organisationen inom behandling. Exempelvis behandlingsmetoder, etikfrågor eller beteende som rör personal och patienter. 

Är du intresserad och vill veta mer kan du läsa på Resurser om konkreta uppdrag och fall som genomförts. Du är välkommen att kontakta oss för vidare diskussion om vad vi kan hjälpa till med.