vad är bra med den existentiella terapin?

En introduktionsföreläsning om den existentiella terapins grunder och filosofiska förutsättningar. Kursen vänder sig till alla de som av olika skäl vill veta mer om den existentiella terapin.


[si-contact-form form=’2′]