processhandledning

Jan Aronsson är handledare och lärare i psykoterapi (LiU/ 45pUHÄ) motsv “steg 3” med specialitet inom existentiell handledning. Handledningsformen är skolövergripande och komplementär till sin natur och fungerar bra med de stora psykoterapiinriktningarna exempelvis psykodynamisk tradition, familje/system terapi och KBT/ACT. Även för psykiatrin är givetvis existentiell handledning intressant för att bredda kompetensbasen och patienternas behov av komma till rätta med sina livsfrågor.

Existentiell handledning lämpar sig väl för vårdorganisationer och utbildningsinstitut, psykoterapimottagningar och blivande och etablerade enskilda terapeuter. Vanligen är man nyfiken på existentiell terapi och söker kompetensutveckling och förnyelse. Min existentiellt inriktade handledningsmodell bygger på en integration av nya kunskaper och synsätt med kliniskt arbete.


[si-contact-form form=’2′]