ompröva livet

ompröva-livet

Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning beskriver samtalsmetoder särskilt lämpade för vår senmoderna tid där många människor känner främlingskap i tillvaron, har tappat bort sin inriktning och känner sig reducerade till funktionsmänniskor. Det grundläggande antagandet är att hur man mår är starkt knutet till hur man inrättat sitt liv och hur väl man lyckas leva detta i en komplex omvärld. Alla människor upplever någon gång att tillvaron skakas om eller kollapsar och man behöver omorientera sig och ompröva sina livsvillkor. När man inte själv eller med hjälp av vänner och naturliga stödpersoner i omgivningen lyckas reda ut sina problem kan existentiell vägledning och terapi hjälpa.

Ompröva livet! beskriver den grundläggande människosynen i existentiell vägledning och terapi, och hur den praktiskt går till med exempel från olika tillämpningsområden.

Boken vänder sig till studerande och utövare av existentiell psykologi, vägledning och terapi, t.ex. blivande och utövande psykologer, läkare, socionomer och sjuksköterskor, men den kan även med behållning läsas av en intresserad allmänhet.

Denna bok är mer inriktad på tillämpning. Jan Aronssons bidrag handlar om stress och att ge livet riktning. Medförfattare Jan Aronsson. Redaktör Dan Stiwne. (Studentlitteratur, 2009).

[gview file=”https://www.insikt.nu/wp-content/uploads/2014/03/Utmattning-i-existentiella-termer-.pdf”]