granska dina värderingar

Granska dina värderingar

Intervju i LEVA:

“Utgångspunkten är att människan är komplex, att hon har en stor grad frihet och att hon kan välja.”

Download (PDF, 745KB)