examensuppsats – LiU

Om närvaro som handledarintervention

[gview file=”https://www.insikt.nu/wp-content/uploads/2014/03/Examensuppsats-LiU-Jan-Aronsson-om-närvaro-som-handledarintervention-1.pdf”]