Kategoriarkiv: gruppterapi

En undersökning visar att i 80% av fallen väljer man enskilda samtal framför gruppsamtal. Samtidigt finns forskningsstöd som visar att utfallet är detsamma och i vissa fall bättre för grupper. Vad kan då ligga bakom det faktum att de flesta ändå väljer enskilda samtal? Det givna svaret är att man tror att det är bättre. En annan faktor är den allmänna individualiseringen i vårt samhälle. Och därmed en gradvis förlust av det gemensamma. Personligen tror jag att de flesta söker enskilda sessioner därför att man upplever sig skadad av grupper. Och då blir blotta tanken på att exponera sina innersta tankar i grupp skrämmande och överväldigande. Och där tror jag tanken för de flesta stannar. Man gör rädslan till sin sanning. Det är synd. Ett starkt skäl för att välja grupp framför enskilda samtal är att gruppen erbjuder en potential som det enskilda samtalet aldrig kan ge. Och det är…

Läs mer

Den nya gruppen har kommit igång bra och nu tar vi emot nya anmälningar för att starta upp nästa grupp. Kontakta Jan Aronsson på 08-24 40 10 eller 0709-24 40 60,  alternativt använd kontaktformuläret, för att boka informationssamtal.

Existentiell gruppterapi Existentiella gruppsamtal – de viktigaste frågorna i en trygg och välvillig miljö. Vad är Existentiell gruppterapi? Vi träffas i mina lokaler och samtalar med ett livsfilosofiskt perspektiv på de frågeställningar som var och en kommer med. Man behöver inte kunna filosofi eller ha några speciella kunskaper. Alla bidrar utifrån sin egen livserfarenhet. Gruppens medlemmar är välvilligt inställda och lyssnar med närvaro och respekt. Varje person får sin sak belyst ur de andras reflektioner, känslor och tankar. Stämningen är omhändertagande och trygg. Var och en arbetar utifrån sina egna förutsättningar så man behöver aldrig göra något man inte vill eller känner för. Även om det kan vara svåra känslor och erfarenheter som kommer upp är formen samtalets. Man sitter på en stol i ring och har ett gruppsamtal. Det är inte någon utlevande eller dramatisk terapiform. Men dynamiken kan vara nog så effektiv utan stor gester. Jag leder gruppen och har ansvaret för att alla får utrymme, känner sig trygga och bekväma…

Läs mer

3/3