Kort beskrivning av vår version av existentiell psykoterapi

Existentiell psykoterapi – hjälp att leva, inte bara finnas till


Det finns olika varianter av existentiell terapi. Den version av existentiell terapi som Insikt bedriver har stark betoning på livsfilosofiska inslag. Med det menas att frågor om riktning, mening, val, värde och själva ens liv som det levs, sätts i centrum. Alltså är det inte ens psyke eller barndom eller kognitiva system som sätts i centrum. Det är livet som sätts i centrum. Vad menas med det?

Det innebär att man går nära den egna personen och ens sätt att leva. Man går in på detaljer och analyserar den bild som framträder mycket noga, vilket visar ens värdesystem, föreställningar om verkligheten och det egna livets mål och mening. Många lever i periferin av sig själva. Målet är att leva mer, fullt ut, efter sina unika möjligheter och begränsningar. Denna existentiella praktik kan beskrivas som ett befrielse- och frihetsprojekt.

Med det menas att det man egentligen vinner i en lyckad existentiell terapi är sitt eget liv. Det kan låta märkligt vid ett första påseende, men faktum är att de flesta lever sina liv med stor brist på mening och autenticitet, vilket visar sig som olika psykiska och psykosomatiska besvär. Ett centralt tema är därför alltid att få fatt i sin egen livsriktning och vinna kunskap om hur och varför man lever. Att få kunskap om det egna livets natur och en djupare förankring i tillvaron. Att leva, att existera, vilket är något mer än att bara finnas till.

För att veta om den existentiella terapin kan hjälpa dig vidare i livet så boka ett första bedömningssamtal. Vid ett första möte får bägge parter möjlighet att undersöka om det finns förutsättningar för att starta en existentiell terapi eller att börja i en existentiell samtalsgrupp. Låter det intressant så använd kontaktformuläret!

För tillfället finns ingen tider för enskild individuell terapi. Men jag (Jan Aronsson) handleder terapeuter med existentiell inriktning som jag gärna rekommenderar vidare till. Det finns även möjlighet att ta plats i en existentiell samtalsgrupp. Läs mer under grupp.


 

intresseanmälan
* obligatoriskt fält