Filosofiska salonger

HÄMND 20 nov 2013 kl 18 00 på Stadsbiblioteket, Sveavägen. En onsdag i månaden anordnar Filosofigruppen Sherpa, där jag ingår, i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek, filosofiska gruppsamtal. Efter en kort introduktion förs utforskande och reflekterande samtal kring livets stora frågor. Läs hela inlägget