Existentiella perspektiv i klinisk tillämpning: 13 september 2014

Endagskurs med fokus på kliniskt arbete i existentiell psykoterapi. I mötet med patienten är det viktigt att behandlaren inte är rädd för att bemöta patientens existentiella frågor. Inte sällan finns hos patienten en existentiell problematik som behöver tilltalas i patientmötet Läs hela inlägget