På gång hösten 2013

Förutom arbetet med klienter och ett par handledningsgrupper så bjuder hösten på några spännande utbildningsinsatser: Utbildningen av steg 1 terapeuter i Nyköping i existentiell terapi. Den enda kognitiva utbildningen i Sverige som har existentiell terapi sägs det. Jag kommer hålla Läs hela inlägget